Close

Dietrich Bonhoeffer

Theoloog - Christen - Tijdgenoot

Welkom bij het:

Bonhoeffer Werkgezelschap

 

Nederlandstalig

Laatst bijgewerkt op:

04 oktober 2023

13:56

Dutch Language Section of The International Bonhoeffer Society

Op deze website wordt informatie in het Nederlands bij elkaar gebracht over leven en werken van de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945).

De website is er voor iedere geïnteresseerde in Bonhoeffer, voor wie nieuw binnenkomt en voor wie al jaren meegaat. In de korte biografie en het overzicht van Nederlandstalige literatuur kunt u kennismaken met leven en werken van Bonhoeffer.

Kijk voor een impressie van de activiteiten van het
Werkgezelschap in de agenda en het archief.

 

Het Werkgezelschap zoekt aansluiting bij het internationale onderzoek naar- en het gesprek over Bonhoeffer, dat met name plaatsvindt in Duitsland, Engeland en Amerika.

Vandaar de verwijzingen naar de belangrijkste buitenlandse websites

zie daarvoor de Links, die bovendien zijn ingedeeld naar onderwerp. Het Werkgezelschap komt twee maal per jaar bij elkaar in Utrecht. (Zie: agenda: )

U kunt het werk van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig ondersteunen door donateur te worden. Hiertoe kunt u zich wenden tot de secretaris:

drs. J.C. Buurmeester (tel.nr. 010- 4751200). Ook kunt u een gift doneren op NL73INGB0005471834

 

Lezingen/Spreekbeurten

Leden van het Werkgezelschap houden regelmatg lezingen over leven en werk van Dietrich Bonhoeffer.Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met drs. J.C. Buurmeester, secretaris.

 

Nieuw(s)

 

Toptheologen tegen oorlogsretoriek van de Russisch-orthodoxe kerk.               

Zie verklaring hier

Op 11 april 2022 gaf het Bonhoeffer Werkgezelschap  een reactie op bovengenoemde verklaring. Voor de tekst hiervan Klik hier

 

Russische  christenen spreken zich uit tegen oorlog.

Een groep Russische theologen sprak zich eind vorig jaar uit tegen de oorlog in de Oekraïne en vooral tegen de vermenging van kerk en staat. De Kerstverklaring (in het Russisch, Oekraiens, Wit- Russisch en het Engels) is ingegeven door de situatie in Rusland maar bevat in feite een universele boodschap. Heleen Zorgdrager, hoogleraar Systematische Theologie en Genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit, kwam via een Belarussische kennis in contact met de opstellers van de Verklaring. Die wilden anoniem, schriftelijk op haar vragen in gaan.

 

Zorgdrager was getroffen door de krachtige taal, de durf en de kritisch-theologische getuigenis, die haar deed denken aan de Barmer Thesen uit 1934 waarin een groep protestantse christenen onder de naam ‘Belijdende Kerk’ zich uitsprak tegen de vermenging van kerk en staat. Een thema dat destijds urgent was in nazi-Duitsland, maar ook nu helaas weer in Rusland. Een thema ook dat nauw verbonden is met de naam van de Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), de theoloog en kerkleider die symbool staat voor het verzet tegen een misdadig regime en voor martelaarschap.

Voor de tekst van het interview   Klik hier

 

Dr. Kick Bras:  “Gedenkplaatsen aan Bonhoeffer als martelaar”

In een artikel met bovengenoemde titel onderzoekt Kick Bras welke plaats het herdenken van de martelaar Dietrich Bonhoeffer in de Evangelische Kirche van Duitsland (EKD) heeft gekregen, en welke gedenktekens hiertoe zijn opgericht. Om het te lezen   Klik hier

 

Dr. Aad van Tilburg:   PowerPointpresentatie

“Duitse vrouwen in verzet tegen Hitler”, rond het keerpunt in de oorlog, 1942 - 1943.

Een analyse die Aad maakte van de rol van een aantal vooraanstaande vrouwen uit de Duitse samenleving in de nazi-tijd in Duitsland in de vorige eeuw, gepresenteerd tijdens de voorjaarsvergadering van het Bonhoeffer Werkgezelschap op 13 maar 2023.

Om te bekijken Klik hier  

 

Drs. Erik van Halsema:  Presentatie over Michael Mawson - Philip Ziegler (eds).

The Oxford Handbook of Dietrich Bonhoeffer. Oxford 2019.

Een bespreking van dit Handbooek door Erik van Halsema tijdens de leraarsvergaderingen van het Bonhoeffererkgezelschapop 13 maar 2023. Om het te lezen   Klik hier

 

Najaarsvergadering 2023   2 oktober in  Utrecht. Kortverslag:  Klik hier

 

Voorjaarsvergadering 2024 11 maart in Utrecht

 

Prof.dr.Gerard den Hertog:  “Hoe zal een toekomstige generatie verder leven?”  in: Theologia Reformata 65 (2022) 233-256.  Bonhoeffers bezinning op deze vraag gedurende zijn gevangenisjaren.

 

EN: Achtergrond en reikwijdte van Bonhoeffers college ‘Schöpfung und Sünde’”;1932/1933 (2022)

 

Brief Bonhoeffer aan Gandhi uit 1934 gevonden!!

Tijdens het onlangs gehouden 13e Internationale Bonhoeffer Congres in Zuid Afrika is door prof.dr. Clifford Green, vooraanstaand lid van de  Amerikaanse sectie van The International Bonhoeffer Society, een brief gepresenteerd die Dietrich Bonhoeffer op 17 oktober 1934 vanuit Londen aan Gandhi stuurde met het verzoek enige tijd voor studie bij hem door te mogen brengen. De brief is enige tijd geleden opgedoken in het archief van Gandhi. Prof. Dr. Edward van ‘t Slot vertaalde hem.

 

Over wie de brief heeft gevonden heeft Prof. Dr. Herman Noordergraaf een artikel geschreven in:

“In de Waagschaal”, jaargang 49, nr. 10 van 17 oktober 2020.     

  

Om de brief te lezen Klik hier

Om het artikel van Herman Noordergraaf te lezen Klik hier  

 

Nederlandstalige boeken van - en over Bonhoeffer vanaf 2014

Een overzicht van Nederlandstalige publicaties over- en vertalingen van werken van Bonhoeffer. Klik hier

 

Nieuw boek:  In de serie “Levenswijsheden” is bij Kok/Boekencentrum een nieuw boek van Gerard den Hertog verschenen over Dietrich Bonhoeffer. Info hier

 

Radiominiatuurtjes over Bonhoeffer

Voor het radioprogramma “Zin in weekend”( KRO-NCRV, Radio) presenteerde Prof.dr. Frits de Lange de afgelopen maanden 8 miniatuurltjes over Dietrich Bonhoeffer (2.min. 30). Hier te beluisteren

 

Nieuwe rubriek

Op de pagina “Verslagen BWN” kunt u  ook meditaties lezen. De eerste is van Jurjen Wiersma over een Adventspreek van Bonhoeffer in Londen 1933. Zie: meditatie. Op deze zelfde pagina is nu ook een rubriek “columns” te lezen.

 

Nieuw(s)  uit de afgelopen periode

 

100 jaar Bethge; symposium t.g.v. 100e geboortedag van Eberhard Bethge, van 27 t/m 30 agustus 2009 in Kaiserswert (Dusseldorf).  Voor een uitgebreid verslag door Jurjen Wiersma, zie: symposium

 

11e Internationale Bonhoeffer Congres; in Sigtuna, Zweden;2012 Een korte impressie

Waarom Sigtuna? Kijk bij Sigtuna 1942

 

12e Internationale Bonhoeffer Congres; in Bazel, Zwitserland; 2016 Een korte impressie

 

13e Internationale Bonhoeffer Congres in Stellenbosch, Zuid Afrika; 19-23 januari 2020.

Voor een verslag van de hand van Gerard den Hertog, eerder gepubliceerd in het blad “In de Waagschaal” : Zie hier

 

14e Internationale Bonhoeffer Congres; in Sydney, Australië ; 14-18 januari 2024 zie Info

Home.
English Intro Page.
Agenda.
Archief.
Foto's.
't Werkgezelschap.
Links.
Literatuur.
Verslagen BWN.

  © 2023  Dutch Language Section of The International Bonhoeffer Society